Mannaflaspá

Árangur stofnunar er hámarkaður með réttum fjölda og réttri samsetningu starfsfólks sem hefur til að bera viðeigandi þekkingu, færni og hæfni sem þarf til þess að leysa verkefni stofnunar á sem hagkvæmastan hátt og mæta kröfum um gæði. Markmiðið er að meta hvers konar mannauð stofnun þarf á að halda til framtíðar svo hún geti uppfyllt lögbundið hlutverk sitt og náð settum markmiðum. Við gerð mannaflaspár er velt upp spurningum eins og:

  • Hvaða kröfur verða gerðar til stofnunarinnar í framtíðinni og hvaða menntun og hæfni mun þurfa til að uppfylla þær kröfur?
  • Hvernig er núverandi samsetning starfsmanna með tilliti til menntunar og hæfni?
  • Hvaða breytingar eru fyrirsjáanlega t.d. á næstu fimm árum í starfsmannahópnum, eru einhverjir starfsmenn á leið á eftirlaun á þeim tíma og hvaða menntun, hæfni og reynsla hverfur með þeim?

Góð mannaflaspá gefur stofnun færi á að vera viðbúin breytingum í starfsmannahópnum og ráða til sín rétta starfsfólkið og/eða þjálfa upp starfsmenn til að þeir geti tekið að sér ný eða breytt verkefni.

Tenging við stofnanasamninga

  • Breytingar á vægi starfa, innri eða ytri.
  • Ný störf sem hafa orðið til.
  • Fækkun starfa.
  • Aukin yfirsýn yfir störf hjá stofnun getur leitt til hagræðingar og aukinnar skilvirkni.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This